0

سلة التسوق الخاصة بك فارغة

نوفا سبديزيون فبراير 2019

BRAINWAVZ OFFRE UNA SPEDIZIONE A BASSO COSTO ، كفاءة VELOCE ED في TUTTO IL MONDO.

السرعة القياسية (vedi sotto per i tempi di transito)

$ 5 su ordini fino a $ 49,99،XNUMX
Spedizione gratuita per ordini di almeno 50 دولارًا

السرعة القصوى

Spedizione Prioritaria con consegna da 2 a 7 giorni lavorativi disponibile per la maggior parte delle località، i prezzi variano in base alla località e vengono visualizzati al momento del pagamento.

DA DOVE SPEDIAMO I TUOI ORDINI:

Ordini effettuati su Brainwavz Audio vengono solitamente التفصيلية و spediti entro 2 giorni lavorativi، il nostro team garantisce che il tuo ordine venga instradato attraverso i nostri var magazzini in tutto il mondo in modo che tu posa ricevere il tuo ordine prontamente problem.

تنبيهات Brainwavz الصوتية في tutto il mondo ، se il tuo indirizzo di consegna risiede negli Stati Uniti، nel Regno Unito o in qualsiasi stato Membro dell'UE، il tuo ordine può essere spedito dal magazzino con sede negli Stati Uniti، nel Regno Unito o nell'UE in base alla tua posizione ، ma può anche essere spedito dal nostro magazzino Principale a Hong Kong.

Scegliamo da quale magazzino spedire (هونج كونج ، الولايات المتحدة الأمريكية ، UE) في قاعدة alla disponibilità di magazzino ، وتيرة النقل عبر تكلفة النقل.

Sebbene ci sforziamo di avere tutti i nostri prodotti immagazzinati in tutti i nostri magazzini globali، potremmo scegliere di inviare il tuo ordine da uno dei nostri altri magazzini qualora non ci fossero scorte nel rispettivo di magazzino.

معيار QUANTO TEMPO CI VUOLE لكل معيار CON SPEDIZIONE:
 • الولايات المتحدة الأمريكية ، Regno Unito e UE: 5-14 giorni lavorativi.
 • كندا وميسيكو: 10-20 جورني
 • أستراليا ونووفا زيلاندا: 10-20 جورني
 • Giappone، Singapore e Corea del Sud: 5-10 giorni.
 • رستو ديل آسيا: 10-20 جورني
 • أوروبا اوكسيدنتال (غشاء غير UE): 10-15 جورني
 • يوروبا أورينتال (Membri non UE): 10-25 جورني
 • جنوب أمريكا: 20-35 جورني
 • منطقة Altre: 20-30 giorni o più.
ملاحظة هامة: حد ذاته ti trovi negli Stati Uniti، nel Regno Unito e nell'UE، se spediamo il tuo ordine direttamente da Hong Kong، arriverà nello stesso lasso di tempo previsto.

لكل TEMPO CI VUOLE UN ORDINE لكل وصول إلى هونغ كونغ وماكاو:
 • هونغ كونغ (SF Express o HK Post): 1-2 giorni
 • ماكاو (SF Express o HK Post): 2-4 giorni
تشمل Assicurati di il tuo numero di telefono quando effettui l'ordine per un'elaborazione regolare degli ordini.

TEMPO DI ELABORAZIONE DEGLI ORDINI ، TRA L'INVIO DELL'ORDINE E LA SPEDIZIONE EFFETTIVA:

فريق L'unico obiettivo del nostro سريعًا وسريعًا في مواجهة بعيدة كل البعد عن تقديم الطلب. Gli ordini vengono متقنة la mattina dal lunedì al venerdì.

Per gli ordini che hanno indirizzi di consegna in USA o all'interno dell'UE che verranno evasi dai magazzini locali، il nostro sistema instrada i tuoi ordini ai magazzini di evasione degli ordini positionati negli Stati e nell'UE، tali magazzini impiegano da 2 a 4 giorni lavorativi per prelevare، imballare eo ordine il. L'elaborazione degli ordini da Questi magazzini è soggetta alla disponibilità di magazzino.

Ordini con indirizzi di consegna all'interno di Hong Kong e Macao vengono spediti entro 1 o 2 giorni lavorativi، direttamente dal nostro magazzino di Hong Kong.

Ordini con indirizzi di consegna per بقية العالم (متنوع من الولايات المتحدة الأمريكية ، UE ، هونج كونج وماكاو) vengono spediti dal nostro magazzino logistico di Hong Kong e Posono richiedere da 1 a 2 giorni lavorativi per prelevare، imballare e spedire il tuo ordine.

PUNTI IMPORTANTI DA RICORDARE :
 • أنا giorni sono espressi تأتي giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e noncomplono i fine Settimana oi giorni festivi Regionali.
 • Gli ordini effettuati nei fine.
 • أنا tempi generali non tengono conto dei ritardi nelle destinazioni di consegna dello sdoganamento: gli articoli spediti dal nostro magazzino USA o UE non saranno soggetti a ritardi doganali، né gli ordini spediti agli indirizzi di consegna a.
 • Durante alcuni periodi di punta degli acquisti o durante le grandi vendite، i tempi di exchanazione e spedizione posono aumentare.
 • Alcuni prodotti realizzati internamente presso la sede centrale di Brainwavz، che non sono disponibili su Amazon.com o Amazon.co.uk، posono essere spediti solo dalla nostra sede di Hong Kong.
 • Il monitoraggio è fornito sulla maggior parte delle spedizioni؛ non semper sarà disponibile il monitoraggio online، Questo dipende dal sistema postale del paese di destinazione.

10٪ دي إسكونتو كوبون