زيتا - نيجلي أوريكولاري أوريكولاري

ESPERIENZA SUONO E COMFORT ECCEZIONALI con Questi رصد intrauricolari Brainwavz ZETA leggeri e quotidiani. سائق Ospitano dinamici finemente sintonizzati che offrono bassi dettagliati e fluidi con voci chiare e nitide. La tua musica prenderà vita e darà energia alla tua giornata. Sono fantastici da indossare quando cammini، corri، lavori o ti rilassi a casa. I Brainwavz Zeta sono l'esperienza Definitiva per coloro che apprezzano un suono eccezionale ، perfetto لكل qualsiasi stile o genere musice.

اشتر الآن

باسي dettagliati و lisci | تصميم leggero | الدهليز كومودا


Lo ZETA ospita driver dinamici finemente sintonizzati che offrono bassi dettagliati e fluidi con voci chiare e nitide.

تخفيضات

سماعات أذن سلكية من Zeta مع جهاز تحكم عن بعد وميكروفون

    1. جهير ناعم ومفصل
    2. المزيد من طاقة البطارية
    3. تصميم خفيف الوزن
    4. ميكروفون مدمج / جهاز تحكم عن بعد